Zweekhorst Doradztwo oferuje pomoc w zakresie komunikacji między firmami, urzędami i osobami prywatnymi w relacjach między Polską i Holandią.

 • pośrednictwo dla firm
 • pomoc w zawieraniu kontraktów i umów
 • komunikacja z partnerami handlowymi
 • komunikacja z urzędami
 • pomoc w realizacji projektów
 • pomoc w rozmowach o pracę
 • pomoc przy załatwianiu formalności
 • pomoc przy składaniu wniosków
 • pomoc przy składaniu skarg
 • wsparcie dla inwestycji
 • pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów
 • składanie wniosków o pozwolenia
 • składanie wniosków o dofinansowanie
 • pomoc w wyjaśnianiu zawiłości prawnych
 • rejestracje i aplikacje
 • patenty
 • tłumaczenia ustne i pisemne: